SPH adopce hlavní strana adoptované hroby neadoptované hroby hroby ve veřejné sbírce

ZAJÍMÁ MĚ: 
VEŘEJNÁ SBÍRKA
jak funguje
zápisy komise
bankovní výpisy
realizované opravy
hlavní strana
JAK FUNGUJE VEŘEJNÁ SBÍRKA
 
Sbírka pro záchranu významných pražských hrobů
Účelem této sbírky je shromažďování finančních prostředků, které budou použity na opravy, restaurování a údržbu hrobových zařízení významných hrobů na veřejných pohřebištích ve správě SPH, které byly zařazeny do Projektu adopce významných hrobů a od jejichž zařazení do tohoto projektu uplynulo více než 2 roky, aniž by v této době došlo k uzavření adopční nájemní smlouvy, nebo aniž by SPH přijala účelový dar, určený na opravu takového hrobového zařízení v takové výši, který by umožnil provést jeho celkovou opravu.

Finanční prostředky z této sbírky budou průběžně rozdělovány na restaurování a opravy takto definovaných konkrétních hrobových zařízení v závislosti na pravidelném odborném posuzování jejich stavu a to vždy s přihlédnutím k reálnému nebezpečí nevratného poškození těchto náhrobků. Posuzovatelem bude odborná komise, sestavená ze zástupců SPH a odborníků z řad Národního památkového ústavu a soudních znalců v oboru restaurování kamene a kamenosochařství.

Aktuální seznam hrobů, na něž přispějete, naleznete na našem webu www. adopce-hrbitovy.cz a to včetně průběžné fotodokumentace stavu těchto hrobů a aktuálně prováděných prací.

Přispět můžete prostřednictvím:
- převodu na sbírkový účet číslo 269245430/0300

- dárcovských textových zpráv:
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS SPH 30, DMS SPH 60 nebo DMS SPH 90 na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, SPH obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.

Trvalá dárcovská SMS
Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS TRV SPH 30, DMS TRV SPH 60 nebo DMS TRV SPH 90 na číslo 87 777 a každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30, 60 nebo 90 Kč, SPH obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Po dobu neurčitou, a to až do doby, kdy dárce trvalou DMS odvolá bude dárci stržena prostřednictvím DMS každý měsíc zvolená částka 30, 60 nebo 90 Kč.
více na: www.darcovskasms.cz

- složení hotovosti na přepážkách hřbitovních správ Olšany, Vinohrady, Malvazinky a Ďáblice a Bubeneč. Váš příspěvek bude převeden na sbírkový účet.

- koupě vstupenky na veřejná kulturní vystoupení nebo všeobecně přístupných akcí pořádaných za tímto účelem


Finanční prostředky z veřejné sbírky jsou průběžně rozdělovány na restaurování a opravy hrobových zařízení zařazených do Projektu adopce významných hrobů v závislosti na pravidelném odborném posuzování jejich stavu a to vždy s přihlédnutím k reálnému nebezpečí nevratného poškození těchto náhrobků. Posuzovatelem je odborná komise, sestavená ze zástupců SPH a odborníků.

Zápisy z jednání odborné komise jsou zveřejňovány na webu www.hrbitovy-adopce.cz.

Složení odborné komise:
Mgr. Karin Kahancová
památkářka, odborná garantka ředitelství Národního památkového ústavu
ak. arch. Zdeněk Lukeš
historik architektury a urbanista, patron Projektu adopce významných hrobů
Mgr. Martin Červený
ředitel Správy pražských hřbitovů, příspěvkové organizace
MgA. Petr Béna
restaurátor kamene, pracovník Správy pražských hřbitovů
Oldřiška Dvořáčková
koordinátorka Projektu adopce významných hrobů

Osvědčení o sbírce ke stažení: Osvědčení o sbírce ke stažení.
 

sledujte nás anděl CO JE ADOPCE?
- o projektu
- abecední seznam neadoptovaných hrobů
- abecední seznam adoptovaných hrobů
- veřejná sbírka
NAPIŠTE NÁM
Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Pobřežní 72, 186 00 Praha 8 Karlín
e-mail: adopce@hrbitovy.cz
tel.: +420 602 295 928
SPH

design and web development by art&illusion