SPH adopce hlavní strana adoptované hroby neadoptované hroby hroby ve veřejné sbírce

ZAJÍMÁ MĚ: 
ABECEDNÍ SEZNAM
neadoptovaných hrobů
adoptovaných hrobů
hlavní strana
ABECEDNÍ SEZNAM - ADOPTOVANÉ HROBY
 
ALBERTOVÁ FRANTIŠKA
matka dcery Josefa Mánesa
 
ALEŠ MIKOLÁŠ
malíř a ilustrátor
 
ARCIBISKUP SAVVATIJ ANT. J. BRABEC
arcibiskup pravosl. církve
 
ARKASOVÁ OLGA
významná ukrajinská osobnost
 
AUŘEDNÍČEK ZDENĚK
advokát
 
BABÁK EDWARD
fyziolog a pedagog
 
BALLING KAREL NAPOLEON
chemik a pedagog
 
BAREŠ BOHUMIL
architekt
 
BARTONĚK VOJTĚCH
malíř a restaurátor
 
BASS EDUARD
spisovatel a novinář
 
BĚLOHOUBEK ANTONÍN
profesor kvasné chemie
 
BENEŠOVÁ BOŽENA
spisovatelka a překladatelka
 
BERGLER JOSEF
malíř, kreslíř a rytec
 
BERNDORF ALEXANDR
spisovatel a kulturní historik
 
BEZDĚK JAN
botanik a mykolog
 
BIENERT RICHARD
vrchní policejní rada a politik
 
BITTNEROVI MARIE A JIŘÍ
herci Staré gardy ND
 
BLODEK VILÉM
hudební skladatel
 
BOLLARDOVÁ FRANTIŠKA
herečka
 
BOŘICKÝ EMANUEL
zakladatel české mikrochemie
 
BORODAJEVSKÝ SERGEJ
ukrajinská osobnost
 
BOZDĚCHOVÁ LUDMILA
první poštovní úřednice
 
BOŽEK JOSEF
konstruktér a vynálezce
 
BROŽ JOSEF
ředitel Klubu českých turistů
 
BRŮHA ANTONÍN
zakladatel sociální demokracie
 
BUBÁK FRANTIŠEK
botanik, mykolog a spisovatel
 
ČÁDA FRANTIŠEK
filosof, pedagog a psycholog
 
ČEPELÁK JIŘÍ
psycholog, průkopník penologie
 
ČERKASENKO SPYRYDON
pedagog a básník
 
ČERNJAVSKÝ ARSEN
politik
 
ČERNÝ VOJTĚCH
ruský legionář
 
ČEVJAGA IVAN
duchovní pravoslavné církve
 
CHALUPA KAREL
spisovatel, novinář a kreslíř
 
CHALUPA FRANTIŠEK
malíř a ilustrátor
 
CHALUPECKÝ JINDŘICH
historik umění
 
CHAURA KAREL
numismatik a starožitník
 
CHODOROVIČ NIKOLAJ ALEXANDROVIČ
iniciátor vzniku čs. legií
 
ČÍŽEK FRANTIŠEK
zakladatel Klubu českých turistů
 
DASTICH JOSEF
filozof a spisovatel
 
DAVÍDEK KAREL
kostelník
 
DEDERA FRANTIŠEK
vrchní policejní rada
 
DETTER FERDINAND
dílo Adolfa Mayerla
 
DEWETTER KAREL
spisovatel
 
DOBROVOLNÝ ADOLF
herec, novinář a hlasatel
 
DOKOUPIL VILÉM
historik a pedagog
 
DOSTÁLOVÁ MARIE
malířka
 
DOSTÁLOVÁ A KAREL DVOŘÁK LEOPOLDA
herečka a sochař
 
DOUBRAVSKÝ PETR
operní pěvec
 
DRIML KAREL
lékař, spisovatel a dramatik
 
DU HOUX DE DOMBASLE
příbuzní dárců
 
DURDÍK JOSEF
filosof, překladatel a dramatik
 
EDGAR EMIL
architekt, historik a publicista
 
EHRLICH JAN NEPOMUK
profesor teologie
 
EIM GUSTAV
novinář a politik
 
ELHENICKÝ ALOIS
stavitel, architekt a politik
 
ENGEL EMANUEL
lékař, politik a spisovatel
 
ENGELMÜLLER FERDINAND
malíř a grafik
 
ERBEN KAREL JAROMÍR
spisovatel a historik
 
FAFKOVA RODINA
hrdinové protinacist. odboje
 
FAJCOVÁ LUDMILA
diplomovaná sestra
 
FANTA JOSEF
architekt
 
FIALA ZDENĚK
historik a archivář
 
FILIPOWITZ JÓZEF
významná polská osobnost
 
FLEISSIG EDUARD
příbuzní dárců
 
FRANTA – ŠUMAVSKÝ JOSEF
spisovatel, učitel a obrozenec
 
FRANTIŠEK VESELÝ MARIE CALMA VESELÁ
spisovatelka a pěvkyně, lékař
 
FRIČ ANTONÍN
přírodovědec a geolog
 
FRIEDBERG MÍROHORSKÝ EMANUEL S.
c.k. podmaršálek a malíř
 
FRIEDRICH GUSTAV
historik a archivář
 
FUCHS ALFRED
spisovatel a novinář
 
GALCZYNSKÁ WANDA
významná polská osobnost
 
GRGURIČ VÁCLAV
legionář, kartograf a šachista
 
HÁJEK JAN FRANTIŠEK
ruský legionář
 
HAJNÝCH RODINA
legionář, přítel generála Číly
 
HAJSKÁ SLÁMOVÁ DARJA
herečka
 
HARLAS FRANTIŠEK XAVER
historik, malíř a publicista
 
HAŠLEROVÁ ZDENA
klavíristka
 
HAŠLEROVI MANŽELÉ
rodiče Karla Hašlera
 
HAUSNER JAN
keramik a výtvarník
 
HAVLÍČEK JOSEF
architekt – funkcionalista
 
HAVLÍČEK BOROVSKÝ KAREL
novinář a politik
 
HAVRÁNEK BEDŘICH
malíř, ilustrátor a pedagog
 
HEINEMANN EMANUEL
stavební rada
 
HELLER SERVÁC BONIFÁC
novinář, spisovatel a politik
 
HERAIN JAN
stavitel a historik
 
HEVEROCH ANTONÍN
psychiatr a neurolog
 
HILAR KAREL HUGO
divadelní režisér a dramatik
 
HILMAR GUSTAV
herec a sochař
 
HLADÍK SIGMUND
veterán 2. světové války
 
HLAVSOVÁ HANA
muzikoložka a hudební kritička
 
HNILIČKA EDUARD
architekt, urbanista a malíř
 
HORBACZEWSKI IVAN
farmakolog
 
HOYEROVÉ FRIDOLÍN A JIŘÍ
průkopníci těžké atletiky
 
HRABYNA LEONID
geolog a geodet
 
HRÁSKÝ VÁCLAV
poděbradský purkmistr
 
HRUŠKA EMANUEL
architekt a urbanista
 
HRUŠKA ALOIS EMMERICH
spisovatel a všestranný umělec
 
HÜBNEROVÁ MARIE
herečka a pedagožka
 
HUMPALOVÁ ZEMANOVÁ JOSEFINA
spisovatelka a redaktorka
 
HUTTARY JOSEF
malíř
 
INDYŠEVSKÝ JAROSLAV
ukrajinská osobnost
 
IVANĚNKO JEVHEN
matematik a politik
 
JANKŮ SANDTNEROVÁ MARIE
spisovatelka a kuchařka
 
JANSA VÁCLAV
malíř, grafik a ilustrátor
 
JAVORSKIJ JULIAN ANDEJEVIČ
rusínský slavista a etnograf
 
JEFREMOVÁ DURDUKOVSKÁ ONISIA
ukr. osobnost
 
JELÍNEK BŘETISLAV
ředitel Muzea hl. m. Prahy
 
JESENSKÝCH RODINA
hrdinové protinacist. odboje
 
JÍRA JOSEF ANTONÍN
průkopník archeologie
 
JONÁŠ KAREL
novinář, dramatik a spisovatel
 
JONÁŠ (JONAS) KAREL
politik, novinář a lingvista
 
KÁCHA MICHAEL
dělnický novinář a nakladatel
 
KAFKA VÁCLAV
lékař – dětský kardiochirurg
 
KAFKA JOSEF
přírodovědec, paleontolog
 
KALINA JOSEF JAROSLAV
básník a filozof
 
KALMAN RICHARD
novinář a ředitel ČTK
 
KARAFIÁT JAN
duchovní a spisovatel
 
KASPRZAK STEFAN
malíř a ilustrátor
 
KAVÁN JIŘÍ
astronom a matematik
 
KLÁBENEŠ JAN
český vlastenec
 
KLENKOVY FRANTIŠKA A ANTONIE
legendou opředený náhrobek
 
KLENNER JAN
padlý v boji s nacisty
 
KLICPERA VÁCLAV KLIMENT
spisovatel, dramatik a pedagog
 
KLICPERA ANTONÍN
fotbalista
 
KLOS ČENĚK
ruský legionář, dílo K. Kotrby
 
KOPECKÝ JAN
stavitel klavírů
 
KOPLÍK JAN
legionář a velitel Hradní stráže
 
KOŘISTKA KAREL
geodet a kartograf
 
KOTĚROVA RODINA
dílo Jana Kotěry
 
KOVÁŘ VOJTĚCH
popravený voják
 
KOZÁK JAN BLAHOSLAV
duchovní, filozof a pedagog
 
KRAMERIUS VÁCLAV MATĚJ
spisovatel, nakladatel a novinář
 
KRAMUELE JOSEF
divadelní ředitel a herec
 
KRANNER JOSEF
architekt a stavitel
 
KRÁSNOHORSKÁ ELIŠKA
básnířka, libretistka, prozaička
 
KRAUS VOJTĚCH
archivář a esperantista
 
KREČEUSKI PETR
běloruský exilový prezident
 
KREIBICH VILÉM
malíř a designér
 
KRUIS KAREL
chemik a průkopník fotografie
 
KRÝŠ KAREL
fotbalista a lékárník
 
KUČEROVA RODINA
kubistické dílo Ferd. Palouše
 
KULEC JAN IVAN
malíř a pedagog
 
KVÁČA FRANTIŠEK
zakladatel národního socialismu
 
LAGLEROVÁ PETERKOVÁ BOŽENA
průkopnice letectví
 
LÁSKA VÁCLAV
astronom, geodet a seismolog
 
LAUERMANNOVY ANNA A OLGA
spisovatelky
 
LEBEDA OTAKAR
malíř krajinář
 
LEBEDĚV VJAČESLAV
ruský exilový básník
 
LENOCH FRANTIŠEK
revmatolog a pedagog
 
LEONTOVIČ VLADIMÍR
spisovatel a politik
 
LIEBSCHER KAREL
malíř a ilustrátor
 
LINDEMAN JURIJ
ukrajinská osobnost
 
LINHART OTTO
hrdina protinacistického odboje
 
LINHARTOVI BRATŘI
hrdinové protinacist. odboje
 
LIŠKA EMANUEL KRESCENS
malíř a pedagog
 
LUDMILA KYBALOVÁ ANTONÍN KYBAL,
textilní výtvarníci
 
LUKAS RUDOLF
důstojník c.k. armády
 
LUMBE KARL WILHELM
politik a lékař
 
MACHOŇ JOSEF
skladatel a klavírista
 
MACKEVIČ JIŘÍ
generál a legionář
 
MADDEN JOHN WILLIAM
trenér fotbalové Slavie Praha
 
MAIXNER PETR
malíř a restaurátor
 
MALABAILA DE CANAL JOSEF E.
botanik a humanista
 
MAŘÁK JULIUS
malíř krajinář
 
MAREK JAN
herec a zpěvák
 
MATOUŠEK JOSEF
historik a pedagog
 
MAUDER JOSEF
sochař
 
MAXOVÉ JOSEF A EMANUEL
sochaři
 
MIKOLÁŠEK JAN
léčitel a znalec bylin
 
MIKŠ FRANTIŠEK
architekt a stavitel
 
MILENKO MYKOLA
herec, režisér a divadelník
 
MIŘIČKA AUGUST
profesor práv
 
MOHLOVÁ MARIE
litevská osobnost
 
MRÁČKOVÁ ALBÍNA
básnířka
 
MÜNZBERGER BEDŘICH
architekt a památkář
 
MURKO MATIJA
slovinský filolog a slavista
 
MYRON JIŘÍ
herec, režisér a ředitel
 
NAVRÁTIL JOSEF MATĚJ
malíř
 
NEBUŠKA OTAKAR
skladatel a hudební publicista
 
NEDBAL KAREL
dirigent a skladatel
 
NEDBALOVA RODINA
příbuzní adopčních nájemců
 
NĚMEC KAREL
filmový a divadelní herec
 
NOLLOVI KAREL A ELLA
herci
 
NOVÁK ZDENĚK
právník, sběratel a mecenáš
 
NOVÁK OTAKAR
profesor stavební mechaniky
 
NOVÁKOVÁ TEREZA
spisovatelka
 
NYKLESOVÁ JOSEFINA
spisovatelka a překladatelka
 
OSTRČIL OTAKAR
skladatel, dirigent a dramaturg
 
PÁNEK AUGUSTIN
matematik
 
PAŠKOVSKIJ NIKOLAJ
architekt, projektant a malíř
 
PEŘINA ANTONÍN
ředitel Olšanských hřbitovů
 
PETR EMANUEL ŠTĚPÁN
stavitel varhan
 
PETR ALOIS
lidovecký politik a poslanec
 
PETŘINA FRANTIŠEK ADAM
fyzik, pedagog a vynálezce
 
PICHL JIŘÍ
politik a novinář
 
PIEPENHAGENOVI AUGUSTIN, CHARLOTTA A LOUISA
malíři
 
PILÁT VÁCLAV
fotbalista, otec „české uličky“
 
PISKÁČEK RUDOLF
skladatel a kapelník
 
POBUDA FRANTIŠEK
policejní rada
 
PODHAJSKÝ ALOIS
armádní generál
 
PODHORSKÁ KOMETOVÁ KATEŘINA
operní pěvkyně
 
PODLESNÝ GABRIEL
hrdina 2. světové války
 
PODLIPSKÝ JOSEF
lékař, novinář a politik
 
PODOLSKÁ HANA
vůdčí osobnost české módy
 
POLÁK ROBERT
operní pěvec a režisér
 
POLANECKÝ RUDOLF
průkopník letectví
 
POLJANSKÝ ALEXANDR
politik a pedagog
 
PONEC FRANTIŠEK
průkopník kinematografie
 
PONIATOWSKÁ MARIE TEREZIE HERULA
šlechtična
 
POSPÍŠILOVÁ – PITINA KVĚTA
národopisná pracovnice
 
PROCHÁZKA FRANTIŠEK XAVER
malíř
 
PŠTROSSOVI ADOLF A MARIE
herci Staré gardy ND
 
PTÁKOVÁ MARIE
herečka
 
PTÁKOVÁ BOŽENA
manželka generála Josefa Ptáka
 
PUC HYNEK
spoluzakladatel Koh-i-noor
 
PULUJ (PULJUJ) IVAN
fyzik a vynálezce
 
RATGAUZ DANIIL MAKSIMOVIČ
básník
 
ŘEZÁČ VÁCLAV
generálmajor četnictva
 
ŘEZÁČ FRANTIŠEK JOSEF
kněz a pedagog
 
RICCI LUIGI
skladatel a dirigent
 
RODINA EICHLEROVA
příbuzní adopčních nájemců
 
RODINA RADKEVIČOVA
zařazeno na základě žádosti
 
RODINA ŠÍPKOVA
příbuzní adopčních nájemců
 
RODINA STOMEOVA
významní žižkovští patrioti
 
ROJKO CASPAR
profesor církevních dějin
 
ROSENBERGOVÁ SLÁVKA
herečka
 
ROSENKRANZOVÁ KAMILA
filmová a operetní herečka
 
RUSOVA SOFIA FEDOROVNA
pedagožka
 
RŮŽIČKA S RODINOU APOLLO
bankéř a mecenáš
 
SABINA KAREL
novinář, libretista a politik
 
SALUS HUGO
básník a spisovatel
 
SANDER FRANTIŠEK
architekt zejména vodních staveb
 
SAUER FRANTA
spisovatel a žižkovský bohém
 
SCHIFFNER OTAKAR
Sokolský činovník
 
SCHIKANEDER JAKUB
malíř
 
SCHNELL BEDŘICH
mecenáš a policejní komisař
 
SCHÖPPL JAN
císařský výrobce kočárů
 
SCHULZ VÁCLAV
historik a archivář
 
SEIDL FRANTIŠEK
poslední pražský hlásný
 
SEIFERTOVI TEREZIE A JAKUB
herci
 
SESTRA AUGUSTA
řádová sestra
 
ŠILINK KAREL
lékař – endokrinolog
 
ŠIMÁČEK JAN ALFONS
architekt, stavitel a radní
 
ŠIMANOVSKÝ KAREL
herec a režisér
 
ŠKRÁBAL JAN
ruský legionář, Volyňský Čech
 
SKUHERSKÝ RUDOLF
matematik a politik
 
SLAVÍNSKÁ JINDŘIŠKA
herečka
 
SLAVINSKYJ MAKSYM
politik a novinář
 
SLAVKOVSKÝ KAREL
klavírista
 
SMETANA AUGUSTIN
kněz a filozof
 
SMOLÍK JOSEF
numismatik a historik
 
SOJKOWSKI FELIX
významná polská osobnost
 
SOMMERSCHUH VÁCLAV JAN
majitel kamnářské dílny
 
SOUROZENCI ZIMMERMANNOVI
dětské oběti vraždy
 
SPINA ALOIS
příbuzní adopčních nájemců
 
ŠPOTT JAN
lékař - ortoped
 
STACHOVSKÝ MYKOLA
lékař a diplomat
 
STACHURA DANYLO
právník a politik
 
ŠTÁFLOVÁ VLASTA
horolezkyně a spisovatelka
 
STANKOVSKÝ JOSEF JIŘÍ
dramatik a spisovatel
 
ŠTĚPÁNEK JAN NEPOMUK
herec, režisér a dramatik
 
STROUPEŽNICKÝ LADISLAV
dramatik a dramaturg
 
ŠUBERT FRANTIŠEK ADOLF
dramatik a divadelní ředitel
 
ŠUMAVANSKÝ VOJTĚCH BOHDAN
satirický básník
 
SUMICKI MICHAL ZABEJDA
běloruský operní pěvec
 
ŠVANDOVA RODINA
dílo Viléma Kvasničky
 
ŠVEC (FEDIR SHVETS) FEDOR
geolog a politik
 
SVOBODA EDUARD
zakladatel čs. rozhlasu
 
TESÁREK RUDOLF
dovozce motocyklů Harley
 
THOMÉ FRANTIŠEK
divadelní režisér
 
TOBYLEVIČ MIKULÁŠ
ukrajinská osobnost
 
TYL OLDŘICH
architekt a urbanista
 
UKRAJINSKÉ HALIČSKÉ ARMÁDY PŘÍSLUŠNÍCI
osobnosti ukrajinského exilu
 
ULLMANN JOSEF
malíř
 
URBAN KAREL
stavitel varhan
 
URBAN FRANTIŠEK
malíř
 
URBAN EDUARD
psycholog a psychoterapeut
 
ÚSTAVU PRO SLEPÉ ŽENY CHOVANKY
slepé dívky
 
VALIŠ FERDINAND
pražský purkmistr
 
VANÍK JAN
fotbalista Slavie
 
VÁVRA HAŠTALSKÝ VINCENC
novinář, překladatel a politik
 
VESELKA JOSEF
zahradník
 
VEVERKA BEDŘICH
herec
 
VIHAN HANUŠ
violoncellista a hudební pedagog
 
VOCEL JAN ERAZIM
archeolog a historik
 
VODÍLEK JINDŘICH
šampion v cyklistice
 
VOLEK MIKI
zpěvák a skladatel
 
VOLFOVÁ ADÉLA
herečka a spisovatelka
 
VOSMÍK ČENĚK
sochař a restaurátor
 
VOVK JURIJ
malíř a grafik
 
VRÁZ ENRIQUE STANKO
cestovatel a spisovatel
 
VYDRA STANISLAV
matematik a buditel
 
VYSKOČIL AUGUSTIN
kapelník a sbormistr opery ND
 
WAGNER JAN
novinář, cestovatel a redaktor
 
WALDHAUSER ANTONÍN
malíř
 
WEBER FRANTIŠEK
pilot RAF, generálmajor letectva
 
WELEKOVÁ BOŽENA
herečka a loutkoherečka
 
WENZIG JOSEF
libretista, spisovatel a pedagog
 
WICAZ JURIJ
lužickosrbský novinář
 
WIKUL MIKULÁŠ
ukrajinská osobnost
 
WINTER ZIKMUND
spisovatel a historik
 
WOLDŘICH JOSEF
geolog
 
WOLDŘICH JAN NEPOMUK
geolog, paleontolog a archeolog
 
ZACHAR OTAKAR
pivovarník a spisovatel
 
ZACHARKA VASIL
běloruský exilový prezident
 
ZACHAROV NIKADIM
plukovník dělostřelectva
 
ŽÁKAVEC FRANTIŠEK
historik umění
 
ZBRASLAVSKÝ JAN KAŠKA
herec a spisovatel
 
ŽELENSKÝ KAREL
herec, režisér a dramatik
 
ZEMÍNOVÁ FRÁŇA
politička, vězněná komunisty
 
ZENGER VÁCLAV KAREL BEDŘICH
fyzik, meteorolog a vynálezce
 
ŽENÍŠEK FRANTIŠEK
malíř
 
ZIMA VÁCLAV
kněz a básník
 
ŽUFAN BOŘIVOJ
malíř, sochař a pedagog
 
ŽUK (ŠEDIVÝ) VLASTISLAV
parašutista, hrdina 2. sv. války
 
 

sledujte nás anděl CO JE ADOPCE?
- o projektu
- abecední seznam neadoptovaných hrobů
- abecední seznam adoptovaných hrobů
- veřejná sbírka
NAPIŠTE NÁM
Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Pobřežní 72, 186 00 Praha 8 Karlín
e-mail: adopce@hrbitovy.cz
tel.: +420 602 295 928
SPH

design and web development by art&illusion